Search for European Projects

4 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Zastupitelé města Stříbra se dohodli na realizaci projektu městských historických slavností ku příležitosti 825 let od první písemné zmínky o městě. Slavnosti připomenou tuto významnou událost v dějinách města. Bohatý kulturní a společenský program s podporou bavorského partnera proběhne ve třech červnovných slavnostních dnech .V rámci slavností bude uděleno čestné občanství představi ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Prezentační výstava Stříbra se uskuteční v Centru Bavaria v Schönsee.Výstava mapuje historii, kulturu města, spolková a zájmová činnost ve městě a současný život ve městě. Zároveň s výstavou se uskuteční i několik doprovodných akcí- ukázky činností spolků, vystoupení dechového a pěveckého sboru ZUŠ, přednáška na téma historie města. Zároveň bude připraveno několikaminutové video, které s ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Zástupci partnerských měst Stříbro a Vohenstrauss se dohodli na realizaci společného projektu přeshraniční spolupráce. Obě města zrealizují v roce 2007 akci VIII.městské slavnosti ku příležitosti 15. výročí podepsání partnerské smlouvy mezi městy Stříbro a Vohenstrauss. Cílem projektu je bližší poznání nejenom municipálních správ obcí, ale hlavně společné setkání obyvatel obou obcí při vý ...
Read Project

 2

 FINISHED 
V roce 2004 nechala partnerská města Stříbro - Vohenstrauss zpracovat projekt značených cyklotras přátelství vedoucích ze Stříbra do Vohenstraussu. Před vlastní realizací projektu byla v květnu 2004 za účelem zabezpečení projektu a realizaci výstavby cyklotrasy z města Stříbra do partnerského města Vohenstaruss podepsána Partnerská dohoda starostů českých a německých měst a obcí dotčených tr ...
Read Project

 2