Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Společně s Rakouským muzeem užitého umění (MAK) vytvořit spolupráci v oblasti výstavnictví a muzejní práce, do které by se postupně zapojily i srovnatelné kulturní instituce v Čechách. Cílem je vytvořit síť spolupracujících subjektů, které si budou navzájem předávat inforamce a zkušenosti. Prvním impulsem je uspořádání výstavy, na které se bude podílet MAK a Město Brtnice
Read Project

 4