Search for European Projects

Spolupráce Města Brtnice, kulturních institucí v České republice a Rakouského muzea užitého umění v oblasti výstavnictví a muzejní práce (CZ.04.4.83/1.3.00.1/0111)
Start date: Mar 31, 2005, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Společně s Rakouským muzeem užitého umění (MAK) vytvořit spolupráci v oblasti výstavnictví a muzejní práce, do které by se postupně zapojily i srovnatelné kulturní instituce v Čechách. Cílem je vytvořit síť spolupracujících subjektů, které si budou navzájem předávat inforamce a zkušenosti. Prvním impulsem je uspořádání výstavy, na které se bude podílet MAK a Město Brtnice
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   976 050,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants