Search for European Projects

8 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Grenseløst partnerskap for ungdomsutvikling

Start date: Jan 1, 2015, End date: Dec 31, 2016,

"Limitless partnerships for youth development " The Background for the partnership is a long-standing informal cooperation between youth, employees , municipalities and counties in Norway and in Sweden. In this cooperation, youth , policy makers and staff regularly meet for joint work . EU's youth program has supported this work. This regional work as well as the municipality's regular work has ...
Read Project

 6

 FINISHED 
... Achievements: Kortfattat om resultaten av projektet Gränslös fisketurism I projektet Gränslös fisketurism samarbetade kommunerna Lycksele, Storuman och Sorsele med Mosjøen och Omegn Näringsällskap A/S. Projektet beviljades 501 000 € och EU stod för 50% av kostnaderna. Projektet upparbetade 92% av budgeten. I Norge beviljades totalt 3 900 000 NOK vara ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projektet ska vara en plattform för näringslivets samverkan, samarbete och affärsutveckling i Helgeland och Västerbotten. Ett representationskontor ska etableras i både Mo i Rana och i Lycksele och medverka till nyetableringar av företag och ökat affärsutbyte mellan regionerna.
Read Project

 9

 FINISHED 
Huvudmålet är att säkra rekryteringen av längdskidåkare i Sverige och Norge. Projektet ska utveckla ett varaktigt och hållbart samarbete mellan institutionerna, skapa samarbetsformer och naturliga mötesplatser för längdskidande ungdom, stärka utbildningen i längdåkning, öka rekryteringen, säkra samrbetet mellan utbildningen och idrottsrörelsen, skapa konkurrensfördelar och öka elevernas rörlighet ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Botnia Tour ska öka turismbranschens kunskaper om européernas resvanor och preferenser med hjälp av omvärldsbevakning och marknadsanalyser. Dessutom kommer vi att bidra till en effektivare marknadsföring av Kvarken. Det ska helt enkelt bli allmänt känt att vår region är ett spännande resmål som bjuder på rika erfarenheter. Projektet syftar till att bibehålla och öka strömmen av turister, såväl ini ...
Read Project

 17

 FINISHED 
Projektet ska skapa och utgöra ett framtida fundament/plattform för näringslivets sam-verkan, samarbete och affärsutveckling mellan de två regionerna Västerbotten och Helgeland. Detta skall ske genom att informera om utvecklings- och affärsprojekt på ömse sidor om gränsen samt att fortsatt bearbeta och tydliggöra skillnader i affärs-kultur, avtalsvillkor och marknadsförhållanden
Read Project

 8

 FINISHED 
Ähtäri ska tillsammans med sin vänort Lycksele skapa en gränsregional vänortsmodell där den ekonomiska nyttan prioriteras, särskilt inom turismnäringen. Det innebär bl a att utveckla nya nätverk mellan människor och organisationer och genomföra gemensam marknadsföring
Read Project

 3

 FINISHED 

Framtidsdialog

Start date: Jan 11, 2013,

The project aims to empower youth representatives in Lycksele to execute a large local conference with participants from "the adult world". In other words politicians, civil servants, organizations, police, health care, employment office etc. The second part is to make sure measures will be taken to make improvements for youth in Lycksele.
Read Project

 1