Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projekt je zaměřen na podporu přeshraniční spolupráce gymnázií v Českém Krumlově, Straubingu a Untergriesbachu v oblasti kultury, vzdělávání a sportu. Cílem projektu je navázání kontaktů a rozvoj vzájemných vztahů mezi mladými lidmi na obou stranách hranice. Jádro projektu tvoří výměnný pobyt studentů a další doprovodné aktivity, při kterých mají účastníci možnost seznámit se s životním stylem a p ...
Read Project

 3