Search for European Projects

řeshraniční spolupráce gymnázií Český Krumlov, Straubing a Untergriesbach (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0276)
Start date: Jan 11, 2006, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zaměřen na podporu přeshraniční spolupráce gymnázií v Českém Krumlově, Straubingu a Untergriesbachu v oblasti kultury, vzdělávání a sportu. Cílem projektu je navázání kontaktů a rozvoj vzájemných vztahů mezi mladými lidmi na obou stranách hranice. Jádro projektu tvoří výměnný pobyt studentů a další doprovodné aktivity, při kterých mají účastníci možnost seznámit se s životním stylem a prostředím v sousedním regionu, což přispívá k odstraňování vzájemných předsudků. Neméně důležitým cilem je postupné překonání jazykových bariér.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   65 091,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants