Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Informace - turistika - ekologie

Start date: May 31, 2007, End date: Apr 29, 2008,

Projekt je zaměřen na rozšíření turistického informačního systému cyklistické a naučné stezky v náchodské zámecké oboře a v přírodní rezervaci Peklo. Jedná se o kompletní výrobu celkem čtyř informačních tabulí určených k dovybavení míst velmi navštěvovaných jak místními obyvateli z obou stran hranice, tak i domácími a zahraničními návštěvníky. Tabule budou vyrobeny podle technického nákresu v míst ...
Read Project

 3