Search for European Projects

Informace - turistika - ekologie
Start date: May 31, 2007, End date: Apr 29, 2008 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zaměřen na rozšíření turistického informačního systému cyklistické a naučné stezky v náchodské zámecké oboře a v přírodní rezervaci Peklo. Jedná se o kompletní výrobu celkem čtyř informačních tabulí určených k dovybavení míst velmi navštěvovaných jak místními obyvateli z obou stran hranice, tak i domácími a zahraničními návštěvníky. Tabule budou vyrobeny podle technického nákresu v místních řemeslnických dílnách. Obsahem informací budou údaje o přírodních zajímavostech a druhové skladbě fauny i flóry v dané oblasti. Český a polský text doplní barevné fotografie.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   103 726,50
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants