Search for European Projects

6 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

klidné toulky za krásou a poznáním (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0586)

Start date: Oct 18, 2007, End date: Apr 29, 2008,

Cílem projektu je propagace aktivní poznávací turistiky v plzeňském regionu včetně česko-bavorského příhraničí prostřednictvím vydání barevné publikace Poklidné toulky za krásou a poznáním v ČJ a NJ verzi. Obsahem je 21 tipů na výlety pro turisty, cyklisty a běžkaře podporující aktivní poznávání bez velké fyzické zátěže. Zaměření publikace odpovídá zájmu návštěvníků regionu, kteří preferují poznáv ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Finanční náklady, na jejichž pokrytí jsou žádány finanční prostředky z DF, představují náklady na kvalitní technické zajištění výstavních prostor Domu kultury INWEST K v Plzni, kde se uskuteční 2. ročník veletrhu cestovního ruchu PK, tentokrát pod vlastním mezin. názvem International Tourism Expo of the Pilsen Region - ITEP 2006, propagační partner Bavorské zemské výstavy 2007 a logem ve dnech 12. ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Finanční náklady, na jejichž pokrytí jsou žádány finanční prostředky z DF, představují náklady na monitoring návštěvníků a základní zajištění realizačních aktivit souvisejících se zdárným průběhem 2. ročníku veletrhu cestovního ruchu PK pod mezinárodním názvem International Tourism Expo of the Pilsen Region - ITEP 2006, propagační partner Bavorské zemské výstavy 2007 a logem, který se koná ve dne ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Finanční náklady, na jejichž pokrytí jsou žádány finanční prostředky z DF, představují náklady na kvalitní přípravu a zejména propagační zajištění 2. ročníku veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje, tentokrát pod vlastním mezinárodním názvem International Tourism Expo of the Pilsen Region - ITEP 2006, propagační partner Bavorské zemské výstavy 2007 a logem ve dnech 12. - 14. října 2006. Akce je ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Jednou z možných podstat přeshraniční spolupráce česko-bavorského regionu je oblast prezentace a zkvalitnění činnosti malých venkovských muzeí místních regionů, které jsou důležitou součástí přeshraničního cestovního ruchu. Televize Prima, regionální vysílání ZAK TV pro oblast západní Čechy připravila jako pozvánku pro veřejnost prezentaci vybraných malých muzeí s cílem zvýšit atraktivitu a náv ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Nadregionální cyklotrasa č. 38, tzv. Šumavská cyklotrasa, vedená v úseku Železná Ruda - Klatovy - Přeštice - Dobřany je jednou z 6 nadregionálních cyklotras v Plzeňském kraji. Od hraničního přechodu v Železné Rudě, kde se napojuje na cyklostezku Regental vede přes Klatovy směrem k Plzeňské aglomeraci, kde se v Dobřanech sbíhá s mezinárodní trasou č. 3. Důvodem pro realizaci cyklotrasy č. 38, jež s ...
Read Project

 2