Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Krásy lázeňského kraje - reprezentativní kniha

Start date: May 31, 2005, End date: Mar 30, 2006,

Výstupem projektu bude reprezentativní publikace o lázeňství v Karlovarském kraji a příhraničních německých lázních. Kniha bude informovat o léčebných možnostech, kuriozitách a pamětihodnostech Karlovarského kraje a saského příhraničí.Publikace vyjde ve čtyřjazyčné mutaci - česky, německy, rusky a anglicky; německý partner bude spolupracovat na odborné a technické stránce textu a zabezpečí její di ...
Read Project

 1