Search for European Projects

Krásy lázeňského kraje - reprezentativní kniha
Start date: May 31, 2005, End date: Mar 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Výstupem projektu bude reprezentativní publikace o lázeňství v Karlovarském kraji a příhraničních německých lázních. Kniha bude informovat o léčebných možnostech, kuriozitách a pamětihodnostech Karlovarského kraje a saského příhraničí.Publikace vyjde ve čtyřjazyčné mutaci - česky, německy, rusky a anglicky; německý partner bude spolupracovat na odborné a technické stránce textu a zabezpečí její distribuci na německé straně.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75.1%   21 242,00
  • 2000 - 2006 Saxony - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform