Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Celem projektu, realizowanego w partnerstwie z czeską strażą pożarną, jest wzmocnienie współpracy służb ratunkowych w zakresie ostrzegania i reagowania na zagrożenia powodziowe na obszarze przygranicznym woj. śląskiego i Kraju Morawsko–Śląskiego. Powodzie są istotnym problemem dla tego obszaru, zagrażają jego mieszkańcom, środowisku i infrastrukturze, wpływają negatywnie na harmonijny rozwój i kon ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Cílem projektu je zajistit doplnění nezbytných technických prostředků v návaznosti na stávající prostředky provozované na české a polské straně, zajistit kompatibilitu technických prostředků obou partnerů a zajistit podmínky k jejich nasazení při řešení mimořádných událostí.
Read Project

 3

 FINISHED 
Projekt navazuje na již vybudovaný systém základního videokonferenčního propojení, který funguje mezi Centrem tísňového volání Ostrava, místností krizového štábu Moravskoslezského kraje na krajském ředitelství Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále jen HZS MSK) a krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Projekt se skládá ze 3 částí: nákupu hardwarového vybavení, pořízení softw ...
Read Project

 2