Search for European Projects

Datavideokonferenční propojení operačních středisek Ostrava - Katowice a odborná příprava záchranářského personálu
Start date: Dec 31, 2003, End date: Aug 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt navazuje na již vybudovaný systém základního videokonferenčního propojení, který funguje mezi Centrem tísňového volání Ostrava, místností krizového štábu Moravskoslezského kraje na krajském ředitelství Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále jen HZS MSK) a krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Projekt se skládá ze 3 částí: nákupu hardwarového vybavení, pořízení software a následné proškolení hasičů. Včasná výměna informací o hrozícím nebezpečí a společná činnost povodňových orgánů příhraničních oblastí může vést k včasnému přijetí potřebných opatření tak, aby byly minimalizovány účinky nebo důsledky povodní a jiných mimořádných událostí na ohroženém území.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   1 875 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants