Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Ve školním roce 2006/2007 chce žadatel realizovat předškolní jazykovou výuku NJ v mateřských školkách v obcích Nové Hrady, Žár a Horní Stropnice. Partnerem jazykové výuky je Mateřská a Základní škola v dolnorakouském Litschau. Výuky by se mělo zúčastnit cca 80 českých žáků a 3 učitelky a 60 rakouských žáků. V projektu by byly hrazeny náklady na mzdy lektorů, cestovné autobusy, stravování, didaktic ...
Read Project

 3