Search for European Projects

9 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Background The project will take place in the nature reserves De Most (a peaty depression) and Keiheuvel (a land dune area), in the upper reaches of the Grote Nete river, Province of Antwerp. The project area has a total surface of 540 ha and is entirely situated within a Natura 2000 network site. The area is unique for the favourable conservation status ...
Read Project

 4

 FINISHED 

SAFEGUARDING HERITAGE AND RURAL ECONOMIES (SHARE)

Start date: Oct 6, 2010, End date: Jul 30, 2015,

...ners met regularly to exchange information and ideas about raising awareness and appreciation of rural culture and heritage, landscape management, restoration and the cost-effective re-use of assets. Kempens Landschap was responsible for developing Wortel and Merksplas colonies. The project expanded sheep-grazing to manage the pastures and provided the financing to restore the Large Farm (Grote Ho ...
Read Project

 6

 FINISHED 

Walls and Gardens

Start date: Jul 31, 2009, End date: Jun 29, 2014,

... by the creation of an interpretation centre beneath the walls. - Gravelines will restore and make accessible the fortifications by implementing an ecological policy, green paths, mediation, etc.- In Kempens Landschap, a tunnel to help bats wintering will be built next to the fort.- Essex County Council will implement an innovative touristic tool to make the understanding of the fortifications and ...
Read Project

 22

 FINISHED 

Heritage Recycled (HERE)

Start date: Jun 30, 2011, End date: Jun 29, 2014,

The HERE project aims to resolve the issues surrounding the reuse of valuable cultural heritage buildings, which remain vacant or underused in the 2 Seas area. Sustainably conserving these buildings, for the future, requires expertise and creativity and often a partnership approach with financial input from the private sector.Through the HERE project, participants are aiming to build expertise acr ...
Read Project

 3

 FINISHED 

In de Ban van Buiten – Finale en Ouverture

Start date: Nov 30, 2008, End date: Mar 30, 2013,

De natuurlijke verwevenheid tussen natuur, mens en economie die vroeger op landgoederen bestond, komt door de toenemende druk op de open ruimte in gedrang. Het behoud en beheer van dit landschappelijk en cultuurhistorisch erfgoed is complex geworden en kent vele facetten. De gemeenschappelijke problemen die een duurzaam behoud en een kwalitatief beheer met zich meebrengen, vragen om gemeenschappel ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Het klein religieus erfgoed zoals kruisen, kapellen en graftombes moet beschermd worden. Het project sociale innovatie wil hiervoor de slinkende groep van vrijwilligers samenbrengen met de net afgestudeerde vakmensen (restaurateurs, timmerlui, metselaars…) en mensen uit de sociale economie.Voor de deelnemers uit de vakopleidingen wordt hiermee een goede scholingskans geboden van cultureel erfgoed, ...
Read Project

 25

 FINISHED 

Grenzeloos Wandelen

Start date: May 31, 2009, End date: May 31, 2012,

Het project ‘Grenzeloos Wandelen’ ontwikkelt (rijks)grensoverschrijdende wandelnetwerken en thematische wandelconcepten. Het organiseert een gemeenschappelijke promotie voor het wandelen in het grensgebied Vlaanderen/Nederland en staat in voor de uitwisseling van kennis op gebied van monitoring wandelrecreatie, commerciële productontwikkeling, efficiënt beheer en onderhoud. ...
Read Project

 14

 FINISHED 

Soorten als drager van Biodiversiteit (SOLABIO)

Start date: Sep 30, 2008, End date: Mar 30, 2012,

De naam SOLABIO is de afkorting van Soorten en Landschappen en de dragers van de BIOdiversiteit. Samen met 27 partners uit Vlaanderen en Nederland zetten ze zich in voor het behoud van onze soorten. In veel gevallen gaat het om dezelfde bedreigde soorten groepen. SOLABIO ijvert voor afstemming en kennisuitwisseling tussen de verschillende organisaties. Bij die activiteiten proberen de projectpartn ...
Read Project

 27

 FINISHED 

Forten en Linies in grensbreed perspectief (Forten en Linies)

Start date: Mar 31, 2009, End date: Mar 30, 2012,

De provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland werken al verschillende jaren samen in het grensoverschrijdende Krekengebied. De laatste jaren ligt de focus hoofdzakelijk op een ‘strategisch’ grensoverschrijdend samenwerkingsproject, de Staats-Spaanse Linies. De Staats-Spaanse Linies zijn een aaneenschakeling van forten, versterkte steden en liniedijken. Deze elementen en structuren getu ...
Read Project

 14