Search for European Projects

7 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Tillväxtkorridoren Oslo-Karlstad-Stockholm, Komponent 3

Start date: Mar 31, 2005, End date: Jun 29, 2007,

Projektet Tillväxtkorridoren Oslo- Karlstad- Stockholm komponent 3 avser att kommunicera resultat från projektets komponent 1 och 2, politisk integration/ nätverksbyggande och infrastrukturkartläggning inom delområdet Inre Skandinavien.
Read Project

 1

 FINISHED 

Your future (Din framtid)

Start date: Mar 31, 2005, End date: Jun 29, 2007,

I projektet Din Framtid handlar det om att träna människor att bli trygga i sig själva, skapa självförtroende, motivation, engagemang och lust. Frågor som: Vem är jag? Vad vill jag? Hur använder jag bäst min tid, kraft och kunskap? skapar nyfikenhet och meningsfullhet.
Read Project

 1

 FINISHED 

Connect Baltic Sea Region (CBSR )

Start date: May 31, 2005, End date: Aug 30, 2005,

The overall objective of CBSR project was to stimulate creation of new firms and jobs in knowledge intensive sectors by linking entrepreneurs and innovators with R&D, service providers and venture capitalists. A short term goal was to establish Connect organisations or networks in all the countries participating in the project (Norway, Sweden, Denmark, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Germany) ...
Read Project

 26

 FINISHED 

Tvärvetenskaplig flerkulturalitet - Förprojekt

Start date: Dec 31, 2003, End date: Jan 30, 2005,

Förstudien ska identifiera kompetensbehovet, samt utveckla ett tvärvetenskapligt utbildningskoncept, för personer från olika yrkeskategorier. Målet är att öka den anställdes (även organisationen/företaget) kunskaper och insikter när det gäller integration, mångfald och internationalisering.
Read Project

 1

 FINISHED 

Implementation fo the "Kungspilen" railway (Kungspilen Implementering)

Start date: Dec 31, 2000, End date: Mar 30, 2004,

Projektet knyter ihop den norska och svenska regionala tågtrafiken. Utan den trafik som projektet bedriver och avser att skapa långsiktigt, blir samtliga orter mellan Arvika och Kongsvinger utan tågtrafik och även dessa orter kommer att sakna en tågtrafik som möjliggör arbetspendling inom gränsregionen. Den pågående tågtrafiken bedrivs mellan Karlstad och Årnes, dock ingår endast ett tågpar till/f ...
Read Project

 1

 FINISHED 

Over grensene Ungdomsinnflytelse Fase 1

Start date: Jun 30, 2002, End date: Dec 30, 2002,

Dette ungdomsprosjektet tar utgangspunkt i de ulike eksisterende systemene og strukturene for ungdomsinnflytelse i grenseregionen. Den sentrale problemstillingen i prosjektet er spørsmålet om hvordan vi kan skape et solid fundament for innflytelse for ungdommer i dag og på hvilke måter det kan utvikles muligheter for ungdom til å påvirke sine omgivelser og miljøer. De store ulikhetene på henholdsv ...
Read Project

 1

 FINISHED 

Ungdomsinnflytelse

Start date: Jun 30, 2002, End date: Dec 30, 2002,

De overordnede målene er å øke ungdommenes demokratiske bevissthet og deltakelse i demokratiske prosesser, samt å øke ungdommers innflytelse i samfunnet. I tillegg ønsker en med prosjektet å sprenge grensene og øke forståelsen mellom ulike virksomheter som engasjerer unge på begge sider av riksgrensen. Underveis i prosjektet er målsettingen å øke samarbeidet rundt demokratispørsmål i regionene og ...
Read Project

 1