Search for European Projects

Tvärvetenskaplig flerkulturalitet - Förprojekt
Start date: Dec 31, 2003, End date: Jan 30, 2005 PROJECT  FINISHED 

Förstudien ska identifiera kompetensbehovet, samt utveckla ett tvärvetenskapligt utbildningskoncept, för personer från olika yrkeskategorier. Målet är att öka den anställdes (även organisationen/företaget) kunskaper och insikter när det gäller integration, mångfald och internationalisering.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details