Search for European Projects

6 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
The seven specific objectives of TOXI-triage address the operational; technological; ethical and societal dimensions of CBRN response and recovery, and importantly the economic base from which sustainable CBRN and multi-use systems are derived.19 partners in 4 Task forces will deliver 9 Work Packages (WPs) that address: end user specifications; Design and delivery; Test and Validation; and, Impact ...
Read Project

 19

 FINISHED 
Increase the safety of inhabitans and protection of nature in border regions by development of informatization and IKT for needs of firemans and rescue forces on both sides of border with connection on other states and their integrated rescue systems Achievements: Co Fi ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Celem projektu, realizowanego w partnerstwie z czeską strażą pożarną, jest wzmocnienie współpracy służb ratunkowych w zakresie ostrzegania i reagowania na zagrożenia powodziowe na obszarze przygranicznym woj. śląskiego i Kraju Morawsko–Śląskiego. Powodzie są istotnym problemem dla tego obszaru, zagrażają jego mieszkańcom, środowisku i infrastrukturze, wpływają negatywnie na harmonijny rozwój i kon ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Cílem projektu je zajistit doplnění nezbytných technických prostředků v návaznosti na stávající prostředky provozované na české a polské straně, zajistit kompatibilitu technických prostředků obou partnerů a zajistit podmínky k jejich nasazení při řešení mimořádných událostí.
Read Project

 3

 FINISHED 
Projekt navazuje na již vybudovaný systém základního videokonferenčního propojení, který funguje mezi Centrem tísňového volání Ostrava, místností krizového štábu Moravskoslezského kraje na krajském ředitelství Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále jen HZS MSK) a krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Projekt se skládá ze 3 částí: nákupu hardwarového vybavení, pořízení softw ...
Read Project

 2

 FINISHED 
The project partnership will develop a flight training programme for doctors and paramedics working in Helicopter Emergency Medical Services (HEMS) as a result of the fact that whilst medics are trained to administer medical support, they are generally not trained on how to apply their skills in airborne situations. The project will create a HEMS curriculum with a series of training modules based ...
Read Project

 18