Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projekt navazuje na 4-letou spolupráci dvou partnerských základních škol, a to v Sokolově a v bavorském Waldsassenu. Obsahem projektu je realizace 4 jednodenních výměnných návštěv žáků obou partnerských škol, 1 jazyková škola v přírodě na Stříbrné a společné setkání pedagogů, rodičů a žáků z obou stran hranice. Cílem projektu je rozšířit a posílit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v němec ...
Read Project

 2

 FINISHED 

říroda nezná hranic (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0249)

Start date: Aug 31, 2006, End date: Dec 30, 2006,

Náplní projektu je společný týdenní pobyt žáků z české a německé školy navazující na předchozí tříletou spolupráci obou škol. Hlavním cílem projektu je zvýšení a další rozvíjení spolupráce mezi školami na obou stranách hranice s výhledem na společné zlepšení kulturního, vzdělávacího rozvoje a pokračujících kontaktů, povzbuzení a motivace žáků i učitelů při výuce německého jazyka a odstraňování kom ...
Read Project

 2