Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Melodia Beskyd

Start date: Sep 30, 2005, End date: Jun 29, 2006,

Ženský pěvecký sbor Melodia zastřešovaný Polským kulturně osvětovým svazem (PZKO) v Návsí slaví letos 50. výročí svého vzniku. Při této příležitosti obec Návsí uspořádá 4 koncertní představení, která budou pro všechny návštěvníky zdarma - 2 v Návsí a 2 v polské části Euroregionu Těšínské Slezsko. Zároveň obec ve spolupráci s polským partnerem obcí Wilkowice vydá dvoujazyčnou brožuru, kde bude prez ...
Read Project

 2