Search for European Projects

Melodia Beskyd
Start date: Sep 30, 2005, End date: Jun 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Ženský pěvecký sbor Melodia zastřešovaný Polským kulturně osvětovým svazem (PZKO) v Návsí slaví letos 50. výročí svého vzniku. Při této příležitosti obec Návsí uspořádá 4 koncertní představení, která budou pro všechny návštěvníky zdarma - 2 v Návsí a 2 v polské části Euroregionu Těšínské Slezsko. Zároveň obec ve spolupráci s polským partnerem obcí Wilkowice vydá dvoujazyčnou brožuru, kde bude prezentován region včetně obce Návsí a Euroregionu Těšínské Slezsko a leták s fotografiemi a historií souboru Melodia.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   112 500,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants