Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
 Hlavným cieľom projektu je zvýšiť atraktívnosť hraničného regiónu dobudovaním moderných oddychovo-rekreačných objektov turistickej infraštruktúry. V Krásne nad Kysucou i Milówke vzniknú oddychovo-rekreačné areály na aktívne trávenie voľného času obyvateľov a návštevníkov oboch miest. Areály doplnia už existujúce oddychové priestranstvá pri brehoch riek Kysuca a Sóla. Tým vzniknú dva ucelené kompl ...
Read Project

 2