Search for European Projects

Rozšírenie turistickej infraštruktúry pohraničia, budovaním rekreačno – oddychových objektov v mestách Krásno nad Kysucou a Milówka

 Hlavným cieľom projektu je zvýšiť atraktívnosť hraničného regiónu dobudovaním moderných oddychovo-rekreačných objektov turistickej infraštruktúry. V Krásne nad Kysucou i Milówke vzniknú oddychovo-rekreačné areály na aktívne trávenie voľného času obyvateľov a návštevníkov oboch miest. Areály doplnia už existujúce oddychové priestranstvá pri brehoch riek Kysuca a Sóla. Tým vzniknú dva ucelené komplexné areály oddychu a zvýši sa turizmus nielen v partnerských mestách, ale v celom hraničnom regióne Kysuce – Žiwiec. Achievements: Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie atraktivity prihraničného regiónu výstavbou rekreačno-oddychových zariadení. V Krásne nad Kysucou a v obci Milówka vznikli objekty na aktívne trávenie voľného času pre obyvateľov a návštevníkov oboch miest, ktoré predstavujú doplnenie existujúcich oddychových areálov pri riekach Kysuca i Soła. V Krásne nad Kysucou bola zrekonštruovaná kolkáreň a bola postavená lezecká stena. Okrem toho prebehla výsadba zelene a príprava parkovacích miest. V obci Milówka vzniklo hádzanárske ihrisko, multifunkčné ihrisko, cesta zdravia a skatepark. Partneri spoločne zorganizovali športové preteky s rozličnými disciplínami, napr. preteky na kolieskových korčuliach, preťahovanie lanom alebo skákanie vo vreci. Okrem toho prebehol tiež kurz základov lezenia na lezeckej stene a ukážky práce záchranárskych psov.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

Project Website

1 Partners Participants