Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Przedmiotem projektu jest budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 8 od miejscowości Jeleniów (od istniejącej lampy oświetleniowej przy budynku nr 64) do granicy z miejscowością Kudowa Zdrój. W stanie obecnym na tym odcinku drogi (około 1400 metrów) nie ma sieci oświetlenia ulicznego. Celem projektu jest poprawa poziomu bezpieczeństwa ogólnego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ostat ...
Read Project

 2