Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

sika (Persika)

Start date: Dec 31, 2001, End date: Dec 30, 2004,

Centrala styrdokument i både Norge och Sverige lyfter fram i läroplaner för skolan entreprenörskapets betydelse. Förprojektet "Ungt Entreprenörskap" har skapat förståelse för entreprenörskap i skolan i Värmland, Dalarna och Hedmark. Det har skapat insikt om varandras skolsystem, arbetsmetoder och pedagogik. Huvudprojektet kommer att utveckla arbetet med satsningen på entreprenörskap i skolan i reg ...
Read Project

 1