Search for European Projects

sika (Persika)
Start date: Dec 31, 2001, End date: Dec 30, 2004 PROJECT  FINISHED 

Centrala styrdokument i både Norge och Sverige lyfter fram i läroplaner för skolan entreprenörskapets betydelse. Förprojektet "Ungt Entreprenörskap" har skapat förståelse för entreprenörskap i skolan i Värmland, Dalarna och Hedmark. Det har skapat insikt om varandras skolsystem, arbetsmetoder och pedagogik. Huvudprojektet kommer att utveckla arbetet med satsningen på entreprenörskap i skolan i regionen.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details