Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Návrat ke kořenům (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0440)

Start date: Sep 3, 2006, End date: May 30, 2007,

ZŠ a MŠ Chalabalova 2, Brno – Kohoutovice zamýšlí předložit projekt s názvem „Návrat ke kořenům“ do Programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA – Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko. Jedná se o pokračování spolupráce s Europa-Hauptschule ve Vídni. V rámci tohoto projektu se chceme společně s vídeňskými žáky a pedagogy zaměřit na kulturní, historické, politické i hospodářské kontakty a vzta ...
Read Project

 2