Search for European Projects

Návrat ke kořenům (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0440)
Start date: Sep 3, 2006, End date: May 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

ZŠ a MŠ Chalabalova 2, Brno – Kohoutovice zamýšlí předložit projekt s názvem „Návrat ke kořenům“ do Programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA – Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko. Jedná se o pokračování spolupráce s Europa-Hauptschule ve Vídni. V rámci tohoto projektu se chceme společně s vídeňskými žáky a pedagogy zaměřit na kulturní, historické, politické i hospodářské kontakty a vztahy mezi městy Brno a Vídeň v průběhu několika staletí po celou éru trvání habsburské monarchie. Požadované finanční prostředky budou použity na studijní cesty 90 žáků a pedagogů z obou škol v souvislosti s konkrétními dílčími zadáními projektu. V uvedeném čase od dubna 2006 do prosince 2006 bude zpracovaný materiál zdokumentován v publikaci, čímž dojde k výraznému obohacení vzájemného poznávání a sbližování.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   174 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants