Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
V letošním roce slaví TJ Jiskra Bezdružice 60 let od založení. V souvislosti s významným výročím se objevila myšlenka obnovit kontakty se sportovci ze SRN - konkrétně se jedná o fotbalisty z Letzau, se kterými byl navázán kontakt již na počátku 90. let minulého století. Obsahem projektu je uspořádání fotbalového turnaje se zahraniční účastí s dalším doprovodným programem. Cíle projektu - obnoven ...
Read Project

 2