Search for European Projects

Česko-německé setkání sportovců při příležitosti oslav 60 let založení TJ Jiskra Bezdružice a XXIII. ročníku memoriálu Oty Ernsta a Františka Klavrzy (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0362)
Start date: Mar 3, 2006, End date: Sep 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

V letošním roce slaví TJ Jiskra Bezdružice 60 let od založení. V souvislosti s významným výročím se objevila myšlenka obnovit kontakty se sportovci ze SRN - konkrétně se jedná o fotbalisty z Letzau, se kterými byl navázán kontakt již na počátku 90. let minulého století. Obsahem projektu je uspořádání fotbalového turnaje se zahraniční účastí s dalším doprovodným programem. Cíle projektu - obnovení kontaktů s bavorským partnerem; navázání partnerských vztahů mezi obcemi Bezdružice a Letzau; rozvoj turismu na obou stranách hranice; možností spolupráce na větší projektech přeshraniční spolupráce
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   55 350,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants