Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

investing in LAbor and Education in BOrder Regions (iLAEBOR)

Start date: May 31, 2009, End date: Jun 29, 2013,

iLAEBOR aims at promoting innovative crossway connections between labour and (vocational) education for individuals who, due to multitude of issues (functional handicaps, negative social circumstances, low educational level, immigrant status, criminal past, or a combination of these) are at a significant distance from the labour market. Despite numerous, sometimes successful initiatives in the par ...
Read Project

 6

 FINISHED 
Het was de intentie van dit project om weblogs op een veilige en aantrekkelijke manier toegankelijk te maken voor kinderen en jongeren met een beperking. Het initiatief werd uitgewerkt op klasniveau. In de drie betrokken provincies werden telkens twee klassen (vijfde of zesde leerjaar / groep 7 of 8) geselecteerd. Per provincie was er één deelnemende klas buitengewoon/speciaal en één deelnemende k ...
Read Project

 8