Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Cesko - Slovenská akademie expertu

Start date: Aug 31, 2005, End date: Feb 29, 2008,

Projekt navazuje na úspešné evropské projekty tzv. akademií expertu, které se v posledních letech etablovaly jako uznávané platformy a prední diskusní fóra pro otázky politiky trhu práce v príhranicních regionech clenských státu EU. Pomáhájí prohlubovat kontakty mezi institucemi i obyvateli príhranicí, odstranovat bariéry a prispívají k rozvoji lidských zdroju a k celkovému ekonomicko-sociálním ...
Read Project

 9