Search for European Projects

Cesko - Slovenská akademie expertu
Start date: Aug 31, 2005, End date: Feb 29, 2008 PROJECT  FINISHED 

Projekt navazuje na úspešné evropské projekty tzv. akademií expertu, které se v posledních letech etablovaly jako uznávané platformy a prední diskusní fóra pro otázky politiky trhu práce v príhranicních regionech clenských státu EU. Pomáhájí prohlubovat kontakty mezi institucemi i obyvateli príhranicí, odstranovat bariéry a prispívají k rozvoji lidských zdroju a k celkovému ekonomicko-sociálnímu rozvoji v príhranicních oblastech. Propojením a zasítováním aktéru formujících trh práce (hlavne úrady práce, ale i hospodárské komory a podniky, regionální struktury, sociální partneri a vzdelávací instiutce, které svou nabídkou vzdelání musí reflektovat poptávku na trhu práce) a prenosem informací mezi nimi pri spolecných aktivitách je možno rozvíjet preshranicní vztahy a ovlivnovat tak regionální trh práce a vazby v nem. Projektová partnerství zde vytvárí prevážne státní a neziskové instituce, jejichž hlavním úkolem je zvyšování zamestnanosti. Preshranicní spolupráce mezi jednotlivými úrady práce i ostatními institucemi obvykle probíhá nahodile a pouze bilaterálne, akademie expertu je však základnou pro systematickou spolupráci celého príhranicního regionu. Prioritním zámerem celého projektu je tedy posílení integrity trhu práce. Koordinace cinností aktéru na trhu práce a vybudování stabilní zasítované kooperacní struktury za použití transferu know-how v konecném dusledku prispívá ke zvýšení zamestnanosti a odbourávání prekážek rozvoje hospodárských, vzdelávácích a sociálních systému našich zemí nejen v príhranicních regionech.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   1 656 750,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Project on KEEP Platform

8 Partners Participants