Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Cesko - Slovenská akademie expertu

Start date: Aug 31, 2005, End date: Feb 29, 2008,

Projekt navazuje na úspešné evropské projekty tzv. akademií expertu, které se v posledních letech etablovaly jako uznávané platformy a prední diskusní fóra pro otázky politiky trhu práce v príhranicních regionech clenských státu EU. Pomáhájí prohlubovat kontakty mezi institucemi i obyvateli príhranicí, odstranovat bariéry a prispívají k rozvoji lidských zdroju a k celkovému ekonomicko-sociálním ...
Read Project

 9

 FINISHED 
This project is about collecting information on initiatives and good practices that encourage the employment of people with disabilities in order to facilitate their recruitment to SMEs, using the following steps:­ Researching best practice among European SMEs;­ Providing data on European initiatives and policy in employment and determining synergies between them;Developing training materials to e ...
Read Project

 13