Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Cílem projektu je koordinace spolupráce mezi vzděláním, rekvalifikací, výrobními podniky a státem, vytváření kvalifikovaných pracovních míst a zajišťování podmínek pro zaměstnanost, jak v celém Jihomoravském kraji, tak postupně v celém regionu Centrope.Projekt řeší odbornou přípravu jak zaměstnanců výrobních podniků, tak uchazečů o zaměstnání.
Read Project

 5

 FINISHED 

Česko-rakouská akademie expertů (CZ.04.4.83/4.1.00.1/0122)

Start date: Feb 28, 2005, End date: Mar 30, 2008,

Projekt navazuje jako zrcadlový na úspěšný komplementární projekt schválený v Rakousku. Česko-rakouská akedemie expertů se v posledních letech etablovala jako uznávaná platforma a přední diskusní fórum pro otázky politiky trhu práce v českých a rakouských příhraničních regionech. Pomáhá odstraňovat bariéry a přispívá k ekonomicko-sociálnímu rozvoji v česko-rakouském příhraničí. Propojením aktérů n ...
Read Project

 8

 FINISHED 

Cesko - Slovenská akademie expertu

Start date: Aug 31, 2005, End date: Feb 29, 2008,

Projekt navazuje na úspešné evropské projekty tzv. akademií expertu, které se v posledních letech etablovaly jako uznávané platformy a prední diskusní fóra pro otázky politiky trhu práce v príhranicních regionech clenských státu EU. Pomáhájí prohlubovat kontakty mezi institucemi i obyvateli príhranicí, odstranovat bariéry a prispívají k rozvoji lidských zdroju a k celkovému ekonomicko-sociálním ...
Read Project

 9