Antigona


: Oct 31, 2023


About Me

Občianske združenie Antigona je malá, dobrovoľnícka organizácia fungujúca od novembra 2009. V súčasnosti nemá zamestnancov a všetky aktívne členky tu fungujú na dobrovoľníckej báze. Prevádzková štruktúra organizácie zodpovedá tomu, že sa jedná o malé občianske združenie, veľká časť komunikácie a rozhodovania má teda neformálny a konsenzuálny charakter. Oficiálne orgány, tak ako je to uvedené aj v stanovách organizácie sú: prezidentka, viceprezidentka a kontrolórka. Organizácia má záujem sa v budúcnosti rozšíriť a tým nevyhnutne aj mierne profesionalizovať, a to aj prostredníctvom tohto projektu, v kontexte nadobudnutia potenciálnych nových kontaktov a partnerstiev, ako aj rozširovania oblastí záujmu a tém.

 

Keywords and matching areas:

 Citizenship
 Education and Training
 Higher Education
 European Voluntary Services

Ideas in Progress

Favourite Calls
No Favourite calls!