Social Entrepreneurship

5 years ago

Sorgun Gençlik Derneği

Non Profit

CreatorLooking for Partnership

Looking for Consultant


Bu sosyal girişimcilik projesi Yozgat'ta Eğitim ve Ağ içinde uygulanacaktır.

Bu sosyal girişimcilik projesi Yozgat'ta Eğitim ve Ağ içinde uygulanacaktır. Wach ülkesinden 3 genç veya genç işçi projeye katılacak. Katılımcıların giderleri Erasmus + programı kapsamında karşılanacaktır.

21. küresel dünyada, zengin insanlar daha da zenginleşiyor, yoksullar her geçen gün daha da fakirleşiyor. Dolayısıyla toplumsal sorunlar artar ve toplumlarda daha büyük yaralar oluştururlar. Bu durumda sosyal girişimciler, sosyal sorunların farkında olan ve kendileri için çözümler bularak, farkındalık yaratmaya çalışan kişilerdir. Sosyal girişimciler girişimciliğin yararınadır ve sosyal girişimcilik olan bir tür girişimciliğin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dünyada yoksulluk sorunu için farklı bir bakış açısına sahip olmaları, sosyal bir rolleri ve yenilikçi olmaları hayati olarak görülmektedir.

Sosyal girişimcilik istihdam yaratma ya da sosyal sorunlar için sürdürülebilir çözümler yaratırken, tüm dünyada önem kazanıyor. Sosyal girişimcilik dezavantajlı grupların topluma entegrasyonunu destekler ve dezavantajlı grupların sosyal dışlanmaya maruz kalmasını engeller. Sosyal girişimcilik, sosyal sermaye düzeyini artırır ve sivil toplum örgütleri için sürdürülebilir finansal kaynaklar yaratarak hem sivil toplumu hem de katılımcı demokrasiyi güçlendirir. Sosyal girişimcilik, toplumun tüm kaynaklarının inşasını daha adil bir şekilde destekleyebilir.

Proje uygulamalarının değişmesi için iyi bir ortam sağlamayı, gençlik çalışanlarının yerel ve küresel olarak sosyal girişimciliğini desteklemeyi ve gençlik çalışanlarını teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Projemize ortak olmak istiyorsanız, kuruluşunuz hakkında bilgi veren PIF numaranızı içeren bir e-posta gönderin. Tereddüt etmeden sorularınızı sorabilirsiniz. Sizinle işbirliği yapmayı umuyoruz.

 

Bağlantı kurulacak kişi: Halil UĞUZ

E-posta:

Web sitesi:

Facebook:

Heyecan: 

Tel: +90 354 4155821


 Erasmus+
 Youth Workers

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Recommended Calls for This Idea
If you know a call that can work with this idea

recommend a call