Cultural heritage (Cooperation and Digitalization Between Civilizations From East to West)

1 year ago

KARAMAN MUNİCİPALİTY

Local Public Authority

CreatorLooking for Partnership

Looking for Lead Partner


Doğudan Batıya Medeniyetler Arası İşbirliği ve Dijitalleşme
Karaman şehri tarihte yerini almış ve devam eden süreçte birçok medyanın merkezi olmuştur.
Şehirdeki pek çok tarihi mekan turizm potansiyeli oluşturmaktadır.
Bu tarihi mekanların iş birliği yaparak gelişmesini sağlamak, dijital bir portal oluşturarak turizm potansiyelini ortaya çıkarmak ve tanıtmak.


 Technology Transfer
 Cultural Management
 Culture and Development
 Digital Culture

Up2Europe Ads

Recommended Calls for This Idea
If you know a call that can work with this idea

recommend a call