Search for European Projects

Zpravodaj Euroregionu Glacensis (Zpravodaj Euroregionu Glacensis (CZ.04.4.85/2.2.02.1/0468))
Start date: Mar 31, 2007, End date: Apr 29, 2008 PROJECT  FINISHED 

Projekt má za cíl pokračovat v prav.vydávání zpravodaje s informacemi o dění a činnosti v Euroregionu Glacensis za účelem zvýšení a zlepšení informovanosti na obou stranách hranice. Zpravodaj se plánuje vydávat 1x za 3 měs. tentokrát ve zvýšeném nákladu 4000 výtisků, z čehož 3500 výtisků bude v českém jazyce a 500 výtisků v jazyce polském. Obsahem budou především : - informace o životě a dění v česko-polském příhraničí - příklady a náměty na přeshraniční spolupráci - příklady úspěšné realizovaných projektů, uskutečněných na území Euroregionu Glacensis - možnosti navazování partnerství mezi jednotlivými subjekty - aktuální informace o novém programovacím období cz-pl území
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   418 500,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants