Search for European Projects

znejme se II. (Poznejme se II.)
Start date: Aug 31, 2006, End date: Aug 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Realizace projektu Poznejme se II. zahrnuje 3 společné akce: návštěvu českých zástupců na oslavách ukončení sklizně Dožinkách v září 2006 v Polsku; následně účast polských hostů na společensko-kulturní akci Letní slavnosti v červnu 2007 a celý projekt bude uzavřen společným desetidenním táborem Přátelství mládeže na přelomu měsíce července a srpna 2007 u Poutního místa Homol. Programem tábora bude poznávání Orlických hor a podhůří, pomoc při údržbě poutního areálu, letní volejbalová škola a výlety do okolí. Uskutečněním tohoto projektu by měla být zahájena tradice každoročního pořádání společných táborových pobytů různých věkových skupin mládeže zúčastněných skupin.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 74.8%   166 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants