Search for European Projects

znej svého souseda (I) (Poznej svého souseda (I))
Start date: Mar 31, 2009, End date: Feb 27, 2010 PROJECT  FINISHED 

Projekt spolupráce vychází z již dvouleté tradice úspěšných projektů realizovaných oběma partnery zvlášť, které byly spolufinancovány ze zdrojů EU v rámci Iniciativy INTERREG IIIA prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Fyzická realizace projektu je rozdělena do 3 fází: 1) zahájení projektu - v této fázi proběhne v HK úvodní tisková konference za účasti představitelů obou měst (15 osob). Dále budou probíhat jednotlivá poptávková řízení a bude nakoupeno materiálně - technické vybavení - např. notebook, videokamera, mobilní telefon, fotoaparáty, flash karty,.. a vybavení pro školy k jednotlivých aktivitám - např. informační vitríny, hokejky na florbal, materiál pro modelování, mikrofon,... a různé výherní odměny. Každý účastník dostane tričko a tužku s logy projektu. 2) jednotlivé výjezdy - celkem proběhne 12 třídenních výjezdů (6 českých do Polska a 6 polských do České republiky). Obsahem třídenního výjezdu bude vždy společná výuka a prohlídka školy (čtvrtek dopoledne), společná aktivita - sportovní aktivita, zpěv, tanec, divadlo, ekologie, matematika,... (čtvrtek odpoledne), návštěva aquacentra (čtvrtek večer), prohlídka města (pátek dopoledne), návštěva památky mimo partnerské město (pátek odpoledne), společenský večer se soutěžemi, prezentacemi, diskotékou,.. pátek večer), společný program v Adršpašsko-teplických skalách (ČR) a v Kudowě Zdroji (PL). V odpoledních hodinách každý odjede do svého města. Výjezdy budou probíhat od dubna do října 2009, vyjma letních prázdnin.3) Závěrečná hodnotící konference, která se uskuteční na počátku roku 2010 a které se zúčastní 50 zástupců obou partnerů.Podrobnější popis realizace projektu je uveden v nepovinné příloze č. 13. Achievements: Mezi nejzajímavější projekty realizované v rámci oblasti podpory 3.1 patří projekt Poznej svého souseda, na kterém se úspěšně podílela partnerská města Hradec Králové a Wałbrzych. Samosprávy obou měst využily dotaci z Programu na spolupráci základních škol a gymnázií. Projekt zahrnoval 12 veřejných škol z obou měst – 6 českých základních škol a 6 polských základních škol a gymnázií. Projekt byl zahájen společnou konferencí. Mezi nejvýznamnější aktivity je nutno zařadit pobyty žáků a pedagogů v partnerských městech a jejich společnou účast na výuce. Dalším prvkem rozvíjejícím přeshraniční spolupráci byly společné soutěže z oblasti ekologie, matematiky, hudební a výtvarné výchovy a sportu. Úspěch projektu bezpochyby zajistil precizní výběr cílové skupiny. Podstatný byl rovněž relativně vysoký počet škol a žáků podílejících se na projektu a také široký rozsah aktivit a jejich různorodost. Mládež, která se účastnila projektu, měla možnost rozšířit si své znalosti o partnerském regionu nejen při společné výuce, ale také díky prohlídce partnerského města a poznávání kulturních zajímavostí, muzeí a památek v příhraničí. Nechyběl ani společenský večer a realizace byla úspěšně ukončena natočením dokumentárního filmu o projektu. Úspěšná realizace projektu přispěla k upevnění spolupráce mezi samosprávami obou měst. Ovlivnila rozhodnutí o přípravě a realizaci dalších společných přeshraničních projektů městy Hradec Králové a Wałbrzych.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   158 634,05
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants