Search for European Projects

znej krajinu Bílých-Bielych Karpat (Poznej krajinu Bílých-Bielych Karpat)
Start date: Jul 31, 2005, End date: Oct 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Jde o naucne poznávací projekt, zamerený na ochranu prírody ve vztahu k poznávání krajiny a rozvoji šetrné turistiky. Realizací projektu se bude formou naucného chodníku s vyhlídkovou veží rešit problém nedostatecné informovanosti obyvatel a návštevníku z oblasti cestovního ruchu o ochrane prírody a zároven bude predstavena turisticky atraktivní krajina príhranicních oblastí Trencianského samosprávneho kraje a Zlínského kraje. Projekt využívá výhodné lokality Biosférické rezervace UNESCO – Chránené krajinné oblasti Bílé Karpaty, horského prostredí, širokého pásu lesu a luk a zachovalé prírodní rozmanitosti tak, aby ji nepoškozoval a zároven chránil – jak prostrednictvím informacních cedulí vhodne umístených po trase, tak samotnou vyhlídkovou veží. Preshranicní efekt je zajišten vyhlídkovou veží, ze které bude patrná dlouhá oblast príhranicních pohorí a pohorí za Povážskou nížinou. Informacní cedule budou seznamovat návštevníky s ochranou prírody, která je shodná s ochranou prírody ve Slovenské republice. Hlavním investorem projektu je mesto Valašské Klobouky.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   1 453 950,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Project on KEEP Platform

4 Partners Participants