Search for European Projects

znávání a kulturní výměna Chrlice - Laa an der Thaya (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0061)
Start date: Mar 31, 2005, End date: Oct 30, 2005 PROJECT  FINISHED 

Navázání spolupráce na úrovni radnic, zájmových sdružení, kulturních tradic a účastí na akcích. Rozpracování a realizace pro ženy, hasiče, vinaře a sportovce (kopaná). Vytvoření trvalého propojení Městské části Chrlice s rakouským partnerem a vzájemné spolupráce až do konkrétních přátelských vztahů občanů a rodin. Zvýšit zájem občanů o život v EU a rozšiřování vzdělávání v oblasti jazyků (němčiny, ale i angličtiny). Projekt má tyto dílčí části: a)Rada a zastupitelstvo MČ Chrlice – koordinace činnosti a termínů, svěcení praporu a znaku městské části s výstavou 4.6.2005. b)Ženy – krojové slavnosti, besedy a poznávání krojů a jejich vývoj, hody (Chrlické 24.-26.6.2005, Krojované slavnosti 3.-4.9.2005), čarodějnice 30.4.2005, dětský den 10.6.2005. Účast na obdobných akcích v Rakousku (1 společný autobus s občany a ostatními). c)Hasiči – soutěž 7.5.2005, pozorovatelé hasiči z Laa a.d. Thaya, účast jako pozorovatelé na soutěži v Rakousku (1 auto). d)Sportovci (kopaná) – mezinárodní utkání mužstev v Chrlicích a v Laa a.d. Thaya, Rakousko (2 autobusy – mužstva,občané). e)Vinaři – besedy, porovnávání druhů, způsobů pěstování a ošetřování vinné révy, seminář k hodnocení a porovnání vzorků. f)Občané – účasti na akcích v Chrlicích a v Laa a.d. Thaya, Rakousko. g)Vzájemná informovanost – Chrlické oko a analogicky v Rakousku. Při přípravě a zpracování projektu byly uzavřeny Prohlášení o partnerství (Žadatel II MČ + org.) (příloha). Projekt bude průběžně monitorován, akce budou vyhodnocovány a připravovány další.Projednávání bude prováděno na úrovni Rady a zastupitelstva MČ Chrlice a s výsledkem bude seznámena RRAJM. Příprava a dojednání navazujících projektů na úrovni škol a učilišť. Další projekt na vybudování informační kanceláře a společné řešení problematiky obnovitelných zdrojů a projekty ekologie a životního prostředí. Při závěrečném hodnocení projektu a jeho vyúčtování bude stanovena navazující spolupráce (termín do 15.11.2005).
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   255 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants