Search for European Projects

znání a spolupráce (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0308)
Start date: Feb 28, 2006, End date: Feb 27, 2007 PROJECT  FINISHED 

Záměrem projektu je podpora rozvoje již čtrnáctileté přeshraniční spolupráce naší a partnerské rakouské školy prostřednictvím společných aktivit žáků v oblasti vzdělávací, kulturní a sportovní, podpora její prezentace a propagace širší veřejnosti, která má zesílit zájem o tuto spolupráci a posílit vědomí pozitivních momentů ve vztazích Čechů a Rakušanů. Projekt přímo navazuje na náš společný projekt Znovuobjevovaný Adalbert Stifter, realizovaný našimi školami v letech 2004 a 2005 bez vnější finančí podpory, v jehož rámci jsme uskutečnili čtyři setkání našich žáků a uspořádali v Linci a Horní Plané stejnojmennou výstavu. Projekt bude čerpat prostředky na tyto aktivity: vodácký výlet žáků osmých tříd z Horní Plané a Lince jako vyvrcholení jejich čtyřletých kontaktů, vytvoření prezentací žáků páté třídy jako zahájení nového kola spolupráce, jednu návštěvu žáků z Horní Plané v Linci a jednu návštěvu žáků z Lince v Horní Plané.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75.1%   44 470,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants