Search for European Projects

Značení cyklotras mikroregionu Borsko v návaznosti na síť cyklotras v Bavorsku (CZ.04.4.82/1.2.00.1/0112)
Start date: May 31, 2005, End date: Nov 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

V rámci předloženého projektu, na jehož realizaci je žádána podpora z Programu INTERREG IIIA, bude v první polovině roku 2006 na území mikroregionu Borsko vyznačeno cca 120 km cyklotras po málo frekventovaných a relativně bezpečných komunikacích (silnicích III. třídy, místních a účelových komunikacích, lesních cestách). Území obcí mikroregionu Borsko je vymezené na východní hranici přibližně městem Bor a Přírodními parky Valcha a Sedmihoří, na západě v prostoru mezi hraničními přechody Železná-Eslarn a Rozvadov-Waidhaus zasahuje až k státní hranici s Bavorskem. Zatímco v sousedních mikroregionech Lučina a Stříbrsko se podařilo v posledních dvou letech vyznačit desítky kilometrů cyklotras, představuje v současnosti území mikroregionu Borsko z hlediska značených cyklotras bílé místo v rámci příhraniční oblasti Českého lesa a navazujícího území ve vnitrozemí Plzeňského kraje. Vyznačení sítě cyklotras v příhraniční oblasti Českého lesa s návaznosti pře hraniční přechody na hustou a kvalitní síť cyklostezek na německé straně hranice přispěje k podpoře rozvoje cyklistické dopravy, jakožto jedné z vhodných aktivit rozvoje šetrné venkovské turistiky. Realizace projektu tak naplňuje hlavní cíle Opatření 1.2. - Cestovní ruch, volný čas a rekreace, neboť nepochybně přispívá k zlepšení nabídky v oblasti cestovního ruchu, volného času a rekreace a vytvoření identity společného turistického regionu. V kombinaci se stávajícími aktivitami v regionu přispěje k využití synergických efektů mezi cestovním ruchem a rekreací, ochranou životního prostředí a rozvojem regionální ekonomiky (v tomto případě turistického průmyslu). Projekt přispěje k snadnější orientaci domácích a zahraničních cykloturistů v terénu a zvýšení jejich bezpečnosti.Rozšíření turistické nabídky zvýší atraktivitu regionu a zvýšený pohyb cyklistů přinese nárůst počtu přenocování. Vzhledem k tomu, že cykloturistiku lze bez provozovat i v jarním a podzimním období,dojde k prodloužení turistické sezóny.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   374 850,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants