Search for European Projects

Zmizelá židovská komunita (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0337)
Start date: Mar 31, 2006, End date: Feb 27, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt „Zaniklá židovská komunita“ realizujeme od roku 2004. Cílovou skupinou našeho sdružení a tedy i tohoto projektu je především mládež. O jeho výsledky projevili zájem i starostové sousedních rakouských obcí. V této fázi projektu chceme proto prezentovat jeho výsledky v Rakousku a zapojit do jeho realizace i rakouské účastníky. Putovní výstava v německém jazyce přinese našim sousedům informace o historii židovské komunity ve Slavonicích a jejich okolí. Součástí výstavy budou i dětské fotografie a výtvarné práce týkající se židovské kultury, které vzniknou v rámci projektu. Dále zde budou prezentovány výsledky pokračování průzkumu židovských hřbitovů. V rámci výtvarné dílny věnované svátku Chanuka se její účastníci seznámí s tímto židovským svátkem. Během dílny budou její účastníci vyrábět keramické chanukové svícny. Dílna věnovaná postavě Golema je zaměřena více na mladší děti. Seznámí se s židovskou pověstí o Golemovi a vymodelují si tuto postavu dle vlastní fantazie. Projekt bude publikován v 50 ks brožur, které budou předány rakouskému partnerovi. Pořádání výtvarných dílen je pravidelnou součástí naší činnosti. V minulých dvou letech se jich zúčastňovali i rakouští účastníci. Pro účastníky bude zajištěno tlumočení do českého a německého jazyka.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75.1%   44 470,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants