Search for European Projects

Změna č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda a zhotovení Regulačního plánu Železná Ruda, část Špičák (CZ.04.4.82/3.2.00.1/0061)
Start date: Feb 6, 2005, End date: Dec 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Změna ÚP a vytvoření regulačního plánu s přihlédnutím k udržitelnému rozvoji oblasti a ochraně přírody. Turistické a sportovní aktivity budou soustředěny do vybraných lokalit s co nejmenším zatížením životního prostředí. Změny jsou v souladu s rozvojovou strategií Mikroregionu Šumava - Západ a s navrženým ÚP VÚC okresu Klatovy. Zcela akceptují podmínky Správy NP a CHKOŠ. Změna ÚP a vypracování regulačního plánu jsou zkonzultovány s Obcí Bayerischer Eisenstein a vzájemně se doplňují se záměry bavorského partnera. V žádném případě nedojde k vzájemné konkurenci obcí, ale k doplnění aktivit vedoucích k rozvoji obou příhraničních oblastí. Změna ÚP a regulační plán zahrnují i některé společné přeshraniční akce - výstavba golfového hřiště, víceúčelová vodní nádrž, přeshraniční dopravní propojení - silniční i železniční s výstavbou zázemí a sportovní aktivity.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   1 875 000,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants