Search for European Projects

Zlepšení přeshraniční infrastruktury v JMK (CZ.04.4.83/2.1.00.1/0220)
Start date: Sep 21, 2005, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Hlavním cílem projektu je posílení přeshraniční spolupráce a kvality života mezi příhraničními regiony Jihomoravského kraje a Waldviertel a Weinviertel v česko-rakouském pohraničí prostřednictvím zlepšení přístupové infrastruktury k nově zřízeným určeným místům na turistických stezkách mimo hraniční přechody určených především pro potřeby cestovního ruchu. Projekt napomůže k naplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech. Předkládaný projekt se soustředí na rekonstrukci přístupových komunikací k pěti určeným místům na turistických stezkách na česko-rakouské hranici v Jihomoravském kraji. Jedná se o následující lokality: - Stálky - Heirichsreith - Šafov - Langau - Čížov - Hardegg - Jaroslavice - Seefeld - Nový Přerov - Alt Prerau Součástí projektu je rovněž rekonstrukce úseku silnice II/409 mezi obcemi Stálky a Šafov. V rámci projektu bude zrekonstruováno celkem 12 121 m silničních komunikací a bude zmodernizováno pět přístupových komunikací k určeným místům. První čtyři lokality se nacházejí v okrese Znojmo, určené místo Nový Přerov - Alt Prerau se nachází v okrese Břeclav. Všechná určená místa budou sloužit pro provoz pěších, cyklistů, lyžařů a v některých případech i pro jezdce na koních a řiciče malých motocyklů s obsahem do 50 ccm. Vedle vlastní rekonstrukce přístupových komunikací je součástí projektu rozvěž umístění nezbytného turistického mobiliáře - přístřešky s lavičkami, vývěsní a informační mapy, stojany na kola, odpadkové koše apod. Předkládaný projekt je v úzkém souladu s Programem rozvoje Jihomoravského kraje, především s částí F 2.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro cestovní ruch a F 3.2 Podpora spolupráce v cestovním ruchu a rovněž i s částí D 1.8 Budování sítí pozemních komunikací pro cyklistickou dopravu včetně související vybavenosti s preferováním intravilánů měst.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 54.1%   9 081 710,26
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

6 Partners Participants