Search for European Projects

Zkvalitnění vodovodní a kanalizační infrastruktury na česko-polském pohraničí
Start date: Apr 30, 2013, End date: Sep 29, 2014 PROJECT  FINISHED 

Projekt partnerů navazuje na již dva úspěšně realizované projekty a je tak završením jejich společné snahy o zlepšení stavu a kvality životního prostředí v česko-polském příhraničí. Na polské straně bude řešena kanalizační síť v částech Lubawky, respektive v jejích místních částech, které leží v těsné blízkosti města Žacléře, zejména Miszkowice. Na území města českého partnera totiž pramení hraniční řeka Bobr, která protéká na území polského partnera, kde se vlije do nádrže Bukówka. Stávajícími používanými zařízeními pro likvidaci odpadních vod jsou v těchto lokalitách hnilobné žumpy s různými stupni kvality a nevyhovující kolektor, který v době tání a přívalových dešťů způsobuje velké pronikání nečistot do půdy a tím znečišťuje spodní vody v česko-polském příhraničí. Tyto znečištěné podzemní vody se dostávají do celého systému spodních vod, ze kterých spolu s povrchovou vodou Žacléř přivádí vodu do své vodovodní sítě. Z tohoto důvodu je proto zapotřebí vyřešit vodovodní a odpadové hospodářství v Žacléři a Lubawce. Aktivity českého partnera počítají s rekonstrukcí stavební a technologické elektroinstalace na místní úpravně vody, dvou vodojemů a se zavedením automatického systému řízení technologických procesů. Další aktivitou by bylo v souladu s cíli programu rozšíření vodovodní sítě prostřednictvím zavedení vodovodních řádů a vodovodních přípojek do lokality Prkenný Důl. Obyvatelé v této části Žacléře využívají doposavad své lokální vybudované studny, které jsou naplňovány právě spodními vodami z pohraničí. Výstavba vodovodu přispěje k ochraně obyvatel před hygienickými riziky z případné kontaminace těchto lokálních zdrojů. Navíc daná lokalita zejména v letních měsících trpí nedostatkem spodních vod, čímž občas dochází k zákazu používání studní. Rozšířením vodovodního řádu se tedy také zkvalitní občanská infrastruktura.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   619 371,64
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants