Search for European Projects

Živá klenotnice 2006
Start date: Sep 20, 2005, End date: Sep 28, 2006 PROJECT  FINISHED 

Živá klenotnice 2006 obsahuje tri vzájemne propojené kulturne-spolecenské akce - Mezinárodní festival slovenského folklóru Jánošíkuv dukát, jubilejní 10. tvurcí setkání neprofesionálncíh rezbáru Hejuv nožík a remeslný program zamerený na prezentaci dvou blízkých rukodelných cinností - hrncírství a drátenictví - program nazvaný Až se ucho utrhne aneb setkání hrncíru a dráteníku. Festival slovenského folkloru Jánošíkuv dukát naplnuje doporucení UNESCO Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dedictví a také Doporucení k ochrane tradicní lidové kultury a folkloru. Obsahem festivalu je prezentovat široké verejnosti lidové tradice cesko-slovenského príhranicí, prezentovat práci folklorních souboru a jako doplnkovou aktivcitu pak nabízí gastronomické ukázky pokrmu príhranicních oblastí a také resmeslné díly a školy tance pro všechny návštevníky. Oba remeslné programy (Hejuv nožík a Až se uicho utrhne) pak doplnují folklorní aktivity prakticckými ukázkami tradicních lidových remesel. Nejde však pouze o ukázky, programy jsou zamereny i na deti a mládež a jejich bezprostrední zapojení pomocí tzv. dílen, ve kteých si každý príchozí muže dané remeslo vyzkoušet. Prograsm Hejuv nožík navíc akcentuje sociální hledisko - zam,estnanost v oblasti Kysuc a Javorníku) zapojením nejmladší generace rezbáru a dalších adeptu tohoto remesla, kterí se pod vedením zkušených mistru seznámí se základními pracovními postupy a poznatky a mohou se tak dané cinnosti venovat profesne. Všechny tri programy jsou realizovány predevším ve spolupráci s partnerským mestem Považská Bystrica a s domácími partnery, mezi které patrí predevším Obec Slovákov v Ceskej republike a Valašské muzeum v prírode, Národní kulturní památka.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   645 075,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Project on KEEP Platform

5 Partners Participants